TOR – Mbështetje teknike për fermerët në fushën e blegtorisë – Data e mbylljes më 19 Tetor 2017, ora 16:00

Shpallje

Projekti Iniciativa për fermerët e Vegjël të Suharekës – SUSI/LDF Faza e 2, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim dhe implementim nga Fondi për Zhvillim Lokal, kërkon të kontraktojë shërbimet e ekspertëve individualë në fushat:

TOR – Mbështetje teknike për fermerët në fushën e blegtorisë – Data e mbylljes më 19 Tetor 2017, ora 16:00

Për informata më të hollësishme klikoni dokumentin më poshtë:

ToR Technical support for animal welfare