Shtyerje e afatit për aplikim, TOR – Ekspertë për vlerësimin e aplikacioneve për Projektin SUSI-LDF Faza e 2-të

Projekti “Iniciativa për Fermerët e Vegjël të Suharekës – Faza e 2-të, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim dhe implementuar nga Fondi për Zhvillim Lokal në kuadër të aktiviteteve të projektit do të bëjë shpalljen e aplikimeve për grante nga ana e fermerëve, komponent e cila përbën pjesën më të rëndësishme të projektit në përgjithësi. Prandaj në kuadër të kësaj Fondacioni LDF është duke kërkuar ekspert për vlerësimin e aplikacioneve apo projekt propozimeve për shpalljet që do ti bëjë në vazhdim. Për detaje më të hollësishme ju lutem referojuni  TOR-it të bashkëngjitur në këtë publikim.

Afati për aplikim është i hapur deri më 08.04,2017

Terms of Reference for evaluators SUSI-LDF 2 – final